ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕೇರ್


  • ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್
  • ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ
  • ಒಣಗಿಸಲು ಹಾಕಬೇಡ
  • ಕಡಿಮೆ ಐರನಿಂಗ್
  • ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಬಲ್
  • ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ